divendres, 13 de febrer del 2009

CONTINGUTS 2n ESO - TEMA 3

Si vols aprovar el tema has de saber:
Què és l'energia i en quines unitats del SI es medeix: Joule (J), caloria (cal), kilowat-hora (kWh). Passar d'unes unitats a d'altres, per factor de conversió, sabent que 1 cal = 4,18 J i que 1 kWh = 3.600.00 J. Saber les diferències de les formes d'energia: potencial, mecànica, química, tèrmica, elèctrica, lluminosa i nuclear. Propietats de l'energia: es transforma, es pot transmetre, es conserva i es degrada. El treball mecànic com a força aplicada a un cos: T = Força . desplaçament (T = F . d). La potencia com a rapidesa en què es transforma o es transmet l'energia: P = treball/temps (P = T/t). Unitats de potència: el watt (W) i el cavall de vapor (CV). Passar de l'un a l'altre, sabent que
1 CV = 735 W.

Problemes que has de saber resoldre:
1. Passa, per factor de conversió, 7.200.000 J a kWh.
2. Una persona necessita, aproximadament 2500 cal en un día. Passa-les, per factor de conversió a J.
3. Quin treball es fa sobre un cos si quan s'aplica una força de 250 N es desplaça 25 m?
4. Quants watts són 90 CV de potència?