dilluns, 23 de març del 2009

TEMA 5 - 2n ESO: ONES: LLUM I SO

Aquí teniu un resum de mínims per passar el tema 5. Aprofiteu les respostes per preparar-vos-ho:

1. Què és una ona? Una ona és la propagació d'energía sense desplaçament de matèria.
2. Classes d'ones. Les ones poden ser mecàniques si necessiten un medi per a propagar-se
i electromagnètiques si no necessiten cap medi.
3. Posa un exemple de cadascuna. Un exemple d'ona mecànica és el so, que necessita aire, aigua, ferro o altre medi per propagar-se. Un exemple d'ona electromagnètica és la llum, que es propaga en el buit.
4. Magnituds més importants de les ones.
a) Les crestes són els punts més alts de les ones.
b) Les valls són els punts més baixos de les ones.
c) La longitud d'ona és la distància entre dos crestes.
d) Amplitud és l'alçada de les crestes.
e) La freqüència és el nombre d'ones produïdes en un segon. Es medeix en hertz (Hz)
5. Definició de so. El so és una ona mecànica. És una vibració que es propaga en forma d'ona a través de la matèria i ens arriba a l'oïda.
6. Quina és la velocitat del so en l'aire? El so viatja a 340 m/s, és a dir, en un segon recorre un espai de 340 metres.
7. Calcula la distància a què es troba una tempesta si hem vist un llamp 5 segons abans que hem sentit el soroll del tro.

1 s ________ 340 m/s
5 s ________ x

x = 340 . 5 / 1

x = 1 700 m

Resposta: La tempesta es troba a 1 700 m de distància de nosaltres

8. Quan triga el so en recórrer 3 000 m per l'aigua, si sabem en aquest medi va a 1 500 m/s?

1 s ________ 1 500 m
x ________ 3 000 m

x = 3 000 . 1 / 1 500

x = 2 s

Resposta:
El so triga 2 segons en recórrer 3 000 m a través de l'aigua

9. Quines són les qualitats del so? Les qualitats del so que afecten al sentit de l'oïda són el to, la intensitat i el timbre.
10. Digues el que sàpigues sobre el to. El to és la propietat del so que permet distingir els sons greus (menys de 20 Hz) dels aguts (més de 20 000 Hz). Els sons de menys de 20 Hz són els infrasons i no els sentim nosaltres. Els sons per sobre
de 20 000 Hz són els ultrasons i tampoc els sentim nosaltres.
11. Defineix "intensitat" i "decibel". La intensitat del so és la propietat que permet distingir entre sons forts i febles. Un decibel (dB) és la unitat per medir la intensitat del sol. A zero dB, comencem a sentir. Al voltant de 110 dB hi ha en una discoteca. I arribant als 130-140 dB podem sentir dolor als oïdes.
Nivell d'intensitat del so
140 dB Umbral del dolor
130 dB Avió despegant
120 dB Motor d'avió en marxa
110 dB Concert
100 dB Perforadora elèctrica
90 dB Trànsit
80 dB Tren
70 dB Aspiradora
50/60 dB Aglomeració de gent
40 dB Conversa
20 dB Biblioteca
10 dB Soroll del camp
0 dB Umbral de l'audición

12. Què pots dir del "timbre"? El timbre és la qualitat del so que permet distingir sons emesos per diferents veus o diferents instruments.
13. D'aquestes dues velocitats: 300 000 Km/s, 340 m/s, quina és la velocitat del so? La velocitat del so és de 340 m/s.
14. Què és la llum? És un conjunt d'ones electromagnètiques que no necessiten cap medi per a propagar-se. Aquestes ones es fan visibles en els colors que veiem i en la llum blanca.
14. Fes dues columnes amb "cossos lluminosos" "i cossos il.luminats". Una bombeta, una taula, un jersei, el Sol, la Lluna, una estrella, la Terra, un fluorescent.
Cossos lluminosos: una bombeta, el Sol, una estrella, un fluorescent Cossos il.luminats: una taula, la Lluna, la Terra, un jersei
15. Quina és la velocitat de la llum? Pàssala a Km/h, utilitzant els factors de conversió. La llum viatja a 300 000 km/s


300 000 Km / 1 s · 1 km / 1 km · 3 600 s / 1 h = 300 000 km · 1 km · 3 600 s / 1 s · 1 km · 1 h


Simplificant, ens queda:

300 000 km · 3 600
________________ = 1 080 000 000 Km/h
1 h

Resposta: La llum viatja a 1 080 000 000 Km /h

16. Els colors de la llum els veiem quan plou i fa sol en l'Arc de Sant Martí. Podries dir quins són?
Són el vermell, taronja, groc, vert, blau, anyil i violeta.
17. Per què veiem vermella o blava una samarreta d'aquests colors? La veiem vermella perquè absorbeix tots els colors de l'espectre electromagnètic MENYS EL VERMELL que el rebutja i arriba al nostre ull. I la veiem blava perquè l'únic color que rebutja és el BLAU.
18. Classifica els següents cossos segons siguin lluminosos i il.luminats: un fluorescent, una taula, la Lluna, el Sol, un jersei, una bombeta.
Són cossos lluminosos el fluorescent, el Sol i la bombeta. Il.luminats són una taula, la Lluna i un jersei.