dilluns, 4 de maig del 2009

TEMA 6: LA DINÀMICA EXTERNA

1. Què i quins són els agents geològics externs? Són un conjunt de fenòmens capaços de produir canvis sobre la superfície del nostre planeta. Ens referim a l'aigua en els seus tres estats: sòlid, líquid i vapor, al vent, temperatura, gasos atmosfèrics i organismes.
2. Com s'anomenen els processos que alteren el relleu? S'anomenen:
1. Meteorització o trencament de les roques per acció del vent o de l'aigua
2. Erosió o desgastament dels materials meteoritzats
3. Transport o trasllat de tots els materials anteriors
4. Sedimentació o acumulació de tot allò anterior
3. Pensa en dos canvis de la superfície terrestre a causa de l'aigua. Podem pensar en com les onades, a la platja, s'emporten la sorra, mar endins, si no es protegeix amb roques. Després d'una inundació, també és possible que canvïi el curs d'un riu
4. Les aigües continentals estan canalitzades pels "torrents"i els "rius". Defineix-los. Un torrent és un curs d'aigua curt i de forta pendent. Un riu és un curs d'aigua de recorregut llarg on s'hi poden distingir el curs alt, curs mitjà i curs baix.
5. En quina part del riu predomina l'erosió? En quina el transport? En quina la sedimentació?
L'erosió predomina al curs alt, el transport al curs mitjà i la sedimentació al curs baix.
6. Diferències entre un delta y un estuari. Al curs baix d'un riu pot formar-se un delta
quan els materials erosionats i transportats s'acumulen a la desembocadura. Això passa en mars petits com la Mediterrània. Però en grans oceans, passa el cas contrari. És l'aigua del mar la que penetra en el riu, formant un estuari.
7. Quan parlen d'un aqüífer, a què ens referim? Un aqüífer és una formació geològica que permet la circulació i emmagatzematge d'aigua subterrània. El nivell màxim d'aquestes aigües es diu nivell freàtic.
8. Com es podria reconèixer si una vall és d'origen glacial o fluvial? Si una vall té forma de U es diu que és d'origen glacial. Si té forma de V, es tracta d'una vall fluvial.
9. Per què els rius catalans desemboquen en forma de deltes? Els rius catalans, como l'Ebre, formen deltes perquè desemboquen en la Mar Mediterrània que és una mar petita comparada amb els gran oceans.
10. Enumera alguns riscos derivats dels agents modeladors del relleu. Els riscos naturals més habituals són el despreniment de roques, les avingudes d'aigua, les esllevissades per desplaçament de roques, les inundacions a causa de fortes pluges o l'erosió de platges i penya-segats.